Supergirl S02E09: Supergirl Lives

Supergirl S04E08: Bunker Hill

Supergirl S03E22: Make it Reign

Supergirl S04E03: Man of Steel

Supergirl S04E02: Fallout