Supergirl S02E15: Exodus

Supergirl S04E02: Fallout

Supergirl S01E01: Pilot

Supergirl S03E04: The Faithful

Supergirl S02E05: Crossfire

Supergirl S02E16: Star-Crossed