Supergirl S01E01: Pilot

Supergirl S03E04: The Faithful

Supergirl S02E05: Crossfire

Supergirl S02E16: Star-Crossed

Supergirl S04E03: Man of Steel

Supergirl S01E02: Stronger Together